در صورتی که درخواست قرار دادن آهنگ خاصی را در سایت دارید؛

عنوان موزیک و اسم خواننده را از طریق نظرات همین مطلب برای ما ارسال کنید،

پس از قرار گرفتن آهنگ در سایت آدرس پست به ایمیل شما و یا بصورت پاسخ به نظر شما ارسال میشود.